PLAN WARSZTATÓW 2019

PaździernikListopad
25.10 -MISY I GONGI8.11 - MISY KRYSZTAŁOWE
26-27.10 -EMOCJE - warsztat z Markiem Uglorzem15.11 - MINDFULNESS- UWAŻNA AKCEPTACJA SIEBIE I INNYCH
17.11 - ZDROWE NERKI I MOCNE NADNERCZA z Dorotą Grądzką
29.11 - BIOLOGIA TOTALNA
30.11 - BIOLOGIA TOTALNA- warsztat