MINDFULNESS(MBSR)- 8-tygodniowy PROGRAM REDUKCJI STRESU OPARTY NA UWAŻNOŚCI

Spotkania z uważnością (7)

 

8-tygodniowy Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności

(MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction)

Jeśli chcesz:
-poczuć więcej energii i motywacji / entuzjazmu do działania
-lepiej zadbać o siebie
-mieć wpływ na swoje zdrowie
-nauczyć się konstruktywnie radzić sobie z problemami
-poczuć głęboki spokój umysłu

zapraszamy do udziału w Programie Redukcji Stresu Opartym na Uważności.

Program jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się radzić sobie ze stresem i poprawić jakość życia.

W czasie spotkań uczestnicy poznają nowoczesne i zweryfikowane naukowo techniki redukcji stresu opracowane na podstawie programu MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction. Mogą go prowadzić jedynie certyfikowani trenerzy – nauczyciele MBSR. Kursy MBSR na całym świecie są prowadzone według identycznego programu. Jego skuteczność została potwierdzona w licznych badaniach, między innymi: Williams i inni, 2000; Teasdale i inni, 2001; Grossman, Niemann, Schmidt i Wallach, 2004; Zeidler, 2007, Belinda Ivanowski, 2007.

Opis Programu:

czas trwania – 8 tygodni,
8 spotkań po 2,5 godziny, raz w tygodniu,
2 konsultacje indywidualne z trenerem (przed i po zakończeniu Programu),
jedno całodniowe spotkanie – Dzień Uważności – 6 godzin,
samodzielne ćwiczenia w domu na podstawie instrukcji trenera, skryptów i nagrań audio (stanowią nieodłączną część programu)

Łącznie około 77 godzin bezpośrednich instrukcji i konsultacji oraz pracy własnej uczestników.

Określenie MINDFULNESS, tłumaczone w języku polskim jako UWAŻNOŚĆ wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful – uważający, troskliwy, dbały, świadomy. Jon Kabat-Zinn określa uważność jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę.

„Mówiąc najprościej, uważność to świadomość każdej chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach relaksacji, skupiania uwagi, świadomości i percepcji. „

Jon Kabat-Zinn, „Życie Piękna Katastrofa”

Uważność jest sposobem uczenia się bezpośredniego kontaktu ze wszystkim, co pojawia się w naszym życiu, brania odpowiedzialności za własne życie, dbania o siebie poprzez świadomą i systematyczną własną pracę ze stresem, bólem, chorobą oraz wyzwaniami codziennego życia. Dzięki zwiększaniu świadomości funkcjonowania ciała, umysłu i pojawiających się emocji odzyskujemy wewnętrzną harmonię. Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności pozwala nam uwolnić wewnętrzne zasoby (wewnętrzną siłę) i cieszyć się życiem.

Czego się nauczysz?

-konstruktywnego radzenia sobie z problemami
-procesu aktywnego skupiania uwagi
-aktywnego doświadczania rzeczywistości
-doświadczania poczucia własnej skuteczności, aktywnej postawy
-umiejętności świadomego relaksowania się i obniżania objawów psychosomatycznych spowodowanych stresem,
wzmacniania siły koncentracji.

Jakie mogą być efekty?

Efekty treningu mindfulness są bardzo różnorodne – zasygnalizujmy niektóre z nich:

Wyższa efektywność pracy,
Wyższa jakość życia,
Wyższa satysfakcja z pracy,
Lepsza równowaga życie zawodowe/prywatne,
Wyższa możliwość koncentrowania się,
Niższe koszty emocjonalne pracy,
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
Niższe „przeskakiwanie” uwagi.

Czemu warto wziąć udział- siedem powodów?

1.Wprowadzisz więcej spokoju i relaksu do życia.
2.Wzrośnie Twoja efektywność zawodowa, poznasz sposoby podnoszenia efektywności niezależnie od sytuacji.
3.Poznasz i przećwiczysz wszystkie techniki i metody MBSR.
4.Otrzymasz całkowicie bezpłatnie ebooki poświęcone uważności.
5.Otrzymasz dostęp do strony www na której znajduje się wiele materiałów audio, video, książek.
6.Twoja motywacja do ćwiczeń będzie wzmacniana poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami i kontakt z doświadczonym prowadzącym.
7.Otrzymasz wiele inspiracji do polepszenia własnego życia i pracy.

Dla kogo?

Program skierowany jest szczególnie do:

Osób znajdujących się w sytuacji zwiększających się wymagań ze strony otoczenia zawodowego lub prywatnego
Osób podlegających dużemu stresowi, narażonych na wypalenie zawodowe,
Osób zajmujących odpowiedzialne stanowiska, szukających nowych, sprawdzonych metod radzenia sobie z presją i podnoszenia własnej efektywności pracy,
Osób, u których nastąpił spadek efektywności pracy oraz spadek zadowolenia z życia,
Osób pracujących w środowisku natłoku informacyjnego,
Osób pracujących twórczo, dla których innowacyjność jest koniecznością,
Osób przeżywających różne trudności w pracy lub w życiu osobistym,

Prowadzący – Jarosław Chybicki

Z wykształcenia psycholog. Partner Grow One Collective oraz Dyrektor Merytoryczny Sopockiego Instytutu Biznesu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor Mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Współpracuje z Meta Integral, Dana Carman Integral, Focus Leadership z USA. Pracuje jako konsultant, coach i trener. Prowadził zajęcia m. in. na: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Gdańskiej, SWPS, Uniwersytecie Gdańskim. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania i przywództwa, w tym dotyczących zarządzania integralnego, zarządzania przez wartości, psychologii pozytywnej w biznesie, uważności w pracy. Aktywista społeczny, członek dwóch stowarzyszeń koncentrujących się na rozwoju osobistym i zawodowym. Autor książek poświęconych uważności w pracy. Prowadzi blog „Uważne życie”: www.jchybicki.pl

 

KOSZT CAŁEGO CYKLU

1000 zł

Zapisy

mailowo:centrum@jogapilates.pl,

sms/telefonicznie:
Recepcja 507 154 782

lub osobiście w recepcji studia.